over toeven op de hoeve

Stichting Toeven op de Hoeve heeft als doel het organiseren van sociaal-cultureel verbindende activiteiten op het terrein van de Willem Arntsz Hoeve voor bewoners van Den Dolder en omgeving, om mensen uit verschillende doelgroepen bij elkaar te brengen en zo een sociaal verbindend rendement te behalen.

Wij proberen dat te bereiken door het organiseren en/of uitvoeren van laagdrempelige sociale, kunst- en culturele activiteiten, in het bijzonder op het gebied van (podium)kunsten, community- en social-art. Binnen deze activiteiten wordt ruimschoots plek ingeruimd voor ontmoeting en beleving voor bezoekers en/of uitvoerenden.

stichting Toeven op de Hoeve heeft de ambitie om

  • leefbaarheid en begrip tussen (groepen) mensen met verschillende achtergronden en/of vanuit verschillende culturen te bevorderen;
  • door inzet van kunst- en cultuurevenementen een positieve en wezenlijke bijdrage te leveren aan het verminderen van stigmatisering, polarisering en eenzaamheid binnen de samenleving;
  • mensen uit verschillende lagen van de samenleving op een laagdrempelige en makkelijk toegankelijke manier kennis te laten maken met verschillende kunstdisciplines;
  • een actieve bijdrage te leveren aan het ontwikkelen en bevorderen van een positief imago van de Willem Arntsz Hoeve, nu het gebied op de grens staat van herontwikkeling naar de nieuwe woonwijk Bosch & Hei.

samenstelling bestuur

Koen Wilgehof-Sodaar, voorzitter 
Dees Wilgehof-Sodaar, secretaris
Anja Ribberink, penningmeester
Mel Boas, algemeen bestuurslid
Guus Westdorp, algemeen bestuurslid

 

medewerkers

Wilgehof+Sodaar / publiciteit en website

culturele ANBI

Stichting Toeven op de Hoeve is aangemerkt als Culturele ANBI. Dat maakt het aantrekkelijker om te doneren. Want door naar draagkracht bij te dragen zorgen we voor elkaar. Want samen is het leuker. En dat maakt het beter.

De status van een culturele ANBI betekent onder meer:

  • Een ANBI betaalt geen erf- of schenkbelasting bij ontvangen erfenissen en schenkingen
  • Donateurs kunnen giften aan de ANBI aftrekken van inkomstenbelasting (particulieren) en vennootschapsbelasting (bedrijven)
  • Voor giften aan een culturele ANBI geldt een extra giftenaftrek, deze bedraagt 25% voor particulieren en 50% voor bedrijven.

 

toegang

Omdat Toeven op de Hoeve van mening is dat iedereen in de samenleving mee moet kunnen doen en de kans moet hebben om te genieten van het aangeboden programma, worden evenementen aangeboden tegen een donatie naar draagkracht. Hierdoor kunnen mensen die het financieel niet breed hebben tóch meedoen en genieten van het aangeboden programma.

In alle gevallen zijn de volgende Algemene Voorwaarden en Privacyverklaring van toepassing.

verantwoordelijkheid

Evenementen die niet door Toeven op de Hoeve worden georganiseerd maar wel op de website staan vermeld, vallen onder de verantwoordelijkheid van de organisator/organisatie die het evenement heeft aangebracht voor plaatsing op toevenopdehoeve.nl.

Toeven op de Hoeve kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de aankondiging, de inhoud en/of de uitvoering van op de website gepubliceerde evenementen.

contact en downloads

Vijverhof 28
3734 DB  Den Dolder
hetisgoed@toevenopdehoeve.nl
06 212 88 306

rsin 866215839

kvk nummer 92917623

download beleidsplan

Het verslag van de uitgeoefende activiteiten en financiële verantwoording volgen in het voorjaar 2025.

beloningsbeleid

Stichting Toeven op de Hoeve heeft geen personeelsleden in dienst en werkt uitsluitend met vrijwilligers.

Uitgenodigde musici, uitvoerenden en (klein)kunstenaars krijgen een reële vergoeding, zoveel mogelijk volgens de richtlijnen van de gedragscode voor ondernemen en werken in kunst, cultuur en creatieve industrie: de Fair Practice Code.

Toeven op de Hoeve beoogt niet het maken van winst. Bestuursleden en vrijwilligers ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

weten wat er speelt?

meld je aan voor de nieuwsbrief

We spammen niet! Lees ons privacybeleid voor meer info.