Verbinden is een werkwoord: je moet er wel iets voor doen!

Kunstenaarsechtpaar
Dees & Koen Wilgehof-Sodaar