Ontwerp bestemmingsplannen WA Hoeve

Burgemeester en wethouders van Zeist maken bekend, dat het ontwerpbestemmingsplan “WA-Hoeve, Historische Middenas” en het ontwerpbestemmingsplan  “WA-Hoeve, Noordelijk en Zuidelijk Ontwikkelveld” met ingang van donderdag 6 januari 2022 gedurende zes weken ter inzage liggen. Het ontwerpbesluit kun je op afspraak inzien in de publiekshal aan Het Rond 1 te Zeist. 

Ter inzage
Vanaf donderdag 6 januari 2022 liggen de stukken gedurende 6 weken ter inzage in de publiekshal aan Het Rond 1 te Zeist (afspraak maken verplicht vanwege onze Coronamaatregelen). Je kunt het ontwerpbestemmingsplan ook digitaal raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl en via www.zeist.nl/bestemmingsplannen

Ontwerpbeeldkwaliteitsplan
Gelijktijdig ligt ook het ontwerpbeeldkwaliteitsplan voor het hele gebied van de WA-hoeve ter inzage. Met dit ontwerpbeeldkwaliteitsplan wordt gedetailleerd ingegaan op de huidige en beoogde ruimtelijke kwaliteit van de verschillende gebieden. Zo worden er kaders gegeven ter behoud van de algemene kwaliteit, het bodemreliëf, de infrastructuur, het landschap, de ordening van de nieuwe bebouwing en de beeldkwaliteit van die bebouwing.

12 januari: informatiebijeenkomst (online)
Op woensdagavond 12 januari 2022 is er een online informatiebijeenkomst van 19.30 tot 20.30 uur. De gemeente informeert je dan over de inhoud van de ontwerpbestemmingsplannen, een beeldkwaliteitsplan en de vervolgprocedure. Ook kun je  vragen stellen. 

Vooraf aanmelden via het aanmeldformulier is nodig. Dit kan tot 10 januari 2022. Na aanmelding krijg je van de gemeente een e-mail met de link die je nodig hebt om deel te kunnen nemen aan de online bijeenkomst. De e-mail met de link ontvang je uiterlijk op 11 januari 2022.

Zienswijze
Gedurende de termijn van terinzagelegging kan iedereen zienswijzen kenbaar maken. Je kunt je zienswijze op 3 manieren indienen:

  • Digitaal/online: kijk voor meer informatie op online zienswijze indienen.
  • Schriftelijk: aan het college van burgmeester en wethouders, t.a.v. team Ruimtelijke Ontwikkeling, postbus 513, 3700 AM Zeist.
  • Mondeling: maak een afspraak via telefoonnummer 14 030. 

Je wordt verzocht om bij schriftelijke en digitale reacties te vermelden om welk ontwerpbestemmingsplan het gaat.

delen is lief!