Ruimte voor kunst

Stichting P’Arts wil mensen in Zeist e.o. inspireren door beeldende kunst. Stichting P’Arts biedt daarom ‘Ruimte voor kunst’.

Ruimte om:
kunst te kijken

P’Arts stelt aan haar eigen en overige kunstenaars een vrij toegankelijke expositieruimte ter beschikking voor het exposeren van professionele hedendaagse kunst, welke ‘betaalbaar’ is. P’Arts neemt ook zelf initiatief om exposities te organiseren. De exposities zijn primair bedoeld om het publiek even binnen te laten lopen en te laten genieten van kunst. Kunst kopen mag, maar is niet het hoofddoel.

P’Arts biedt tegen beperkte vergoeding de expositievoorzieningen aan de kunstenaars aan. Zij zijn zelf verantwoordelijk voor de publicitaire en personele organisatie van de expositie.

kunst te maken
P’Arts zorgt ervoor dat zij de beschikking heeft over betaalbare atelierruimten en biedt die, tegen kostprijsniveau, aan professionele beeldende kunstenaars aan.

kunst te kopen
P’Arts wijst de weg naar kunstenaars waar werk kan worden gekocht of gehuurd. Werk is te zien bij exposities en op de website van P’Arts. Het werk wordt door de kunstenaar zelf verkocht en niet door P’Arts.

kunst te leren
P’Arts wijst de weg naar cursussen van kunstenaars met een atelier bij P’Arts of aangesloten bij P’Arts.

P’Arts stelt de expositieruimte ter beschikking voor lezingen over kunst.

www.stichtingparts.nl