Het Carré Atelier

Het Carré Atelier is de werkplek van kunstenaarsechtpaar Koen en Dees Wilgehof-Sodaar.

Maar het Carré Atelier is meer! Het atelier wordt gebruikt als ruimte om elkaar te ontmoeten, omdat dat is waar verbinding mee begint. Verbinden is een werkwoord, je moet het doen! Het Carré Atelier Café doet dat met behulp van kunst: van schrijven en schilderen tot muziek maken of ernaar luisteren.

Doe je iets met kunst of ben je gewoon nieuwsgierig? Kom dan bijvoorbeeld elke laatste zondag van de maand naar het Carré Atelier Café. Drink koffie of thee en ontmoet. Praat met elkaar, schrijf, maak muziek of schilder.

www.koenwilgehof.nl