Het Bezinningshuis

Het Bezinningshuis is een plek van waaruit mensen met een levensbedreigende ziekte en hun naasten ruimte wordt geboden om te bezinnen over hun (on) sterfelijkheid.

Ook voor anderen die worstelen met grote levensvragen rondom de dood en/of voltooid leven is er ruimte; de dood uit de taboesfeer.
Daarnaast worden er in Het Bezinningshuis, rondom dit thema, regelmatig bijeenkomsten voor geïnteresseerde professionals en particulieren georganiseerd.

Lees hier meer over Het Bezinningshuis.