Ademplek

Je adem is een prachtig middel
om je te ontwikkelen en te groeien in je kracht.
Door je aandacht op je adem te richten,
kan de ademhaling zich verdiepen en vrijer worden.

Ademcirkels zijn bijzonder doordat je met elkaar ademt.
In een veilige omgeving is er ruimte en aandacht voor jou.
Het is een liggende meditatie ondersteund door muziek.
We beginnen met wat lichaamswerk, om daarna de dynamische
fase in te gaan. In de relaxfase is er plaats voor diepe ontspanning.

www.paintedlady.nl