4 mei herdenking

Uitnodiging tot het bijwonen van de herdenkingsplechtigheid voor de Vergeten Slachtoffers in de Tweede Wereldoorlog op de W.A. Hoeve.

In de Tweede Wereldoorlog zijn 1163 slachtoffers gevallen door actieve verwaarlozing. Al enkele jaren gedenken wij dezen bij het monument De Wolk. Dit jaar bent u weer van harte welkom om de plechtigheid bij te wonen. Opdat wij hen nooit vergeten…

Neem zelf een bloem/bloemen mee! De plechtigheid is ruim gepland voor de officiële herdenking bij het kruis in het centrum van Den Dolder die begint om 19.30 uur. Wij lopen na afloop, daar zo mogelijk gezamenlijk, naar toe.

Van de plechtigheid worden film/foto-opnames gemaakt.

Programma

Vanaf 17.15 uur
Verzamelen bij Het Bezinningshuis: welkom met soep/koffie/thee. Gelegenheid tot korte overpeinzingen door ondermeer Conny Kooijman.

18.00 uur
Vertrek te voet naar De Wolk. 18.05 uur We steken kaarsen aan en gaan rond het monument staan. 18.15 uur Overpeinzing Robin Zuidam

18.25 uur
We zingen het Taizé-lied: Als alles duister is…*) 18.30 uur Petra Koek leest het verhaal over Bernard van Lier 18.35 uur Gert Landman zingt een lied

18.40 uur
Christel leest de ons bekende namen van de slachtoffers voor (51 van de 1163)

18.50 uur
We leggen om de beurt een bloem/bloemen neer 18.55 uur Taptoe, gevolgd door twee minuten stilte 19.00 uur Einde van de plechtigheid

*) Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft, vuur dat nooit meer dooft. (herhaling)

Deze plechtigheid wordt georganiseerd door Robin Zuidam van Stichting Het Bezinningshuis en Petra Koek van de Historische Vereniging Den Dolder, met medewerking van de M.C. Kerk, Gilde Zeist en Muziekvereniging Dr. Engelhard.

Foro: Mel Boas / www.boasphoto.nl

delen is lief!